Aufrufe
vor 2 Jahren

tourasia - Chine et Japon par les spécialistes

  • Text
  • Tourasia
  • Taiwan
  • Sud
  • Nord
  • Macao
  • Kong
  • Japon
  • Chine
Janvier 2019 à décembre 2019 Chine, Japon, Hong Kong, Macao, Corée du Nord, Corée du Sud, Taïwan

Chine |

Chine | Aperçu des circuits CHINA Great Wall Beijing CHINA Great Wall Beijing Xian Terracotta Warriors Chongqing Yangtze Yangtze Cruise Longsheng Yangshuo Three Gorges Yichang Luoyang Shaolin Guilin Wuzhen Hong Kong Shanghai Hangzhou Tanggula Pass 5180 m Shigatse Gyantse Lhasa Xining Xian Terracotta Warriors Chengdu Yangtze Emei Shan Leshan Shanghai Qianwei Longsheng Yangshuo Guilin Guangzhou Hong Kong La Chine pour les fins connaisseurs et croisière de luxe sur le Yangtsé 16 jours / 15 nuits de Pékin à Hong Kong pages 20–21 La Chine impériale avec une croisière sur le Yangtsé DELUXE MINIGROUP 15 jours / 14 nuits de Pékin à Shanghai pages 22–23 Avec le train du Tibet sur le toit du monde 14 jours / 13 nuits de Pékin à Shanghai pages 26–27 Découverte active de la Chine ACTIVE 12 jours / 11 nuits de Pékin à Hong Kong pages 28–29 L’éclat de la Chine en train MINIGROUP 12 jours / 11 nuits de Pékin à Hong Kong pages 24–25 Xian Pingyao Terracotta Warriors Luoyang Great Wall Beijing Yangtze CHINA Jinshanling Eastern Qing Tombs Suzhou Shanghai Zhangjiajie Nat. Forest Park Fenghuang Yangtze Zhangjiajie Longsheng Sanjiang Guilin Yangshuo CHINA Tongli Huang Shan Xidi Hong Kong Tunxi Suzhou Shanghai Hangzhou Ancienne & nouvelle Chine à bord du train ultra-rapide 11 jours / 10 nuits de Pékin à Shanghai page 30 Féerie du sud de la Chine 11 jours / 10 nuits de Shanghai à Hong Kong page 32 Great Wall Trekking ACTIVE 3 jours / 2 nuits de / à Pékin page 31 Escapade Tongli –Suzhou – Hangzhou 3 jours / 2 nuits de / à Shanghai page 33 Huang Shan – les monts jaunes ACTIVE 3 jours / 2 nuits de / à Shanghai page 33 18

Aperçu des circuits | Chine Yuanjiacun Village Terracotta Warriors Huxian Village Xian Yangtze CHINA Longsheng Guilin Yangshuo Hong Kong Shanghai Yarlung Tsangpo Tingri Rongpu Monastery / Everest Base Camp Mt. Everest NEPAL CHINA Tibet Shigatse Gyantse Lhasa Samye Tsetang Kampa Pass BHUTAN INDIA Xian, villages et armée en terre cuite 4 jours / 3 nuits de / à Xian page 34 Rizières du ciel et reliefs étranges ACTIVE 4 jours / 3 nuits de Guilin à Hong Kong page 35 La magie du Tibet 6 jours / 5 nuits à 9 jours / 8 nuits de / à Lhassa pages 36–37 Shigatse Gyantse CHINA Lhasa Tibet Xining Tanggula Pass 5180 m Beijing Xian Shanghai Chongqing Yangtze Zhongdian Tiger Leaping Gorge Lijiang Yunnan Dali Kunming MYANMAR Zhongdian Shangri-La Tiger Leaping Gorge Lijiang Shaxi Yangtze Xizhou Dali Kunming Mekong Weishan Jiangcheng Jian Shui Luang Prabang Shilin Yuanyang Rice Terraces Menglun VIETNAM Muang Khua Mohan / Boten Muang La Nong Khiaw LAOS CHINA Yunnan Circuit spectaculaire du Yunnan au Tibet 13 jours / 12 nuits de Kunming à Xining pages 38–39 Découverte active du Yunnan ACTIVE 8 jours / 7 nuits de Kunming à Zhongdian page 42 Les hauts lieux du Yunnan SUPERIOR 8 jours / 7 nuits de Kunming à Zhongdian pages 40–41 Le sud méconnu du Yunnan 4 jours / 3 nuits de / à Kunming page 43 Du Laos au Yunnan sur de nouveaux chemins ACTIVE 9 jours / 8 nuits de Luang Prabang à Kunming Catalogue Asie p. 154–155 19

Kataloge

Tourasia Taiwan Coree Du Sud Coree Du Nord Macao Hong Kong Japon Chine